header

Modlitwa i Post


jarek280
2010-06-04

Modlitwa i post służą do nawracania świata i uniknięcia dopustu Bożego. Matka Boża dziękuje tym którzy Jej pomagają. Od listopada 1983r i w 1984r zaprasza grupę modlitewną do codziennej modlitywy i postu trzy razy w tygodniu. Nalega by przedlużyli swoją modlitwę i by żyli modlitwą " ponieważ jedynie modlitwa może chronic" wzmóżcie wasze wysiłki ponagla grupe by wiecej sie modliła w jej intencjach " potrzebuję waszych modlitw" "Dajcie Mi wasze serca!" Prosi by wzywać ducha Świętego i modlić się do serca Jezusa i Maryji. 28 XI 1983 podaje modlitwę ofiarowania się sercu Jezusa i Maryjii. Mówi by "ofiarować wszystko co ma się w sercu, aby mieć wolne serce i pokój. Miłość, pokój i pokora kwitną w sercu przez modlitwę."

Prosi pielgrzymów obecnych na objawieniach by nie robili zdjęć, aby się modlić do Jezusa w tym momencie szczególnej łaski. 14 I 1984r. Prosi grupę o medytację przynajmniej pół godzinną w domach. 21 I 1984 W związku z chojnym odzewem ze strony grupy ludzi zwiazanych z postem, Matka Boża zabrania im pościć o chlebie i wodzie więcej niż 3 dni w tygodniu. 21 I 1984 Prosi, by weszli w głębię modlitwy i każdego dnia odmawiali modlitwę poświęcenia się sercą Jezusa i Maryjii i w rodzinie, anioł pański 5x, Ojcze Nasz za mękę Jezusa i jedną za Papieża, Wierzę w Boga Ojca, modlitwię do Ducha Świętego oraz Różaniec.

"Przez modlitwę możecie nawrócić tych którzy oddali się sektą i innym wierzeniom." 9 II 1984r.

Dnia 29 II 1984 zaprasza grupę do rozważania w każdy czwartek fragmentu Pisma Świętego (Mt. 6, 24-34), by być zdolnym modlić się więcej bez obawy o przyszłość.Wstecz

Przejdź do FORUM
Najnowsze tematy

Nick: ~jarek280
Tytuł: Intencje modlitewne
Treść: Codziennie o godz 18 modlimy się w intencjach pa ...
27.02.2011   Komentarzy(0)
Więcej...


Nick: ~Siostra Ansgaria
Tytuł: Beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II
Treść: W Strzelcach Opolskich organizowana jest pielgrzym ...
25.02.2011   Komentarzy(0)
Więcej...


Nick: ~JAN
Tytuł: CZY TO JEST NIE GODNE LUB GRZESZNE ?
Treść: SZCZĘŚĆ BOŻE DRĘCZĄ MNIE DWIE SPRAWY. 1) - ...
15.12.2010   Komentarzy(1)
Więcej...


Twój e-mail :